Vị trí » Trang chủ > GIẢI PHÁP > GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT RA VÀO THẺ TỪ IP505R

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE: 0983.120.518
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
PHÒNG KINH DOANH
Mr.Hưng: 0983.120.518
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
Mss.Hiền: 096.48.41.48
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
Mr.Bách: 0932.208.699
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
Ms.Huyền: 0936.117.660
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Mr.Hưng: 0983.120.518
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
Mr.Kiên: 0849.953.000
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm

GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT RA VÀO THẺ TỪ IP505R (2012-04-07)

 I. Mô tả hệ thống.

 


1, Nguyên tắc  hoạt động của hệ thống.

Hệ thống hoạt động dựa trên công nghệ dùng thẻ không tiếp xúc và nguyên tắc kiểm tra số ID của tất cả những cá nhân vào ra hay chấm công

Tại lối vào ra được đặt hai đầu đọc, 1 tại lối vào, 1 cho lối ra. Mỗi một cá nhân sẽ được cấp phát một thẻ (Tương ứng với một số ID của cá nhân đó), và thẻ đó sẽ được đăng ký vào hệ thống.

Khi người đó ra hay vào sẽ phải đưa thẻ đến gần đầu đọc một khoảng cách 5-10cm, đầu đọc sẽ nhận ra được số ID của thẻ và sẽ truyền dữ liệu của thẻ về máy tính. Dữ liệu này sẽ được lưu vào trong bộ nhớ và máy tính sẽ kiểm tra, so sánh với các dữ liệu đã được nạp sẵn trong máy, nếu thông tin hợp lệ (tức là thẻ đã được đăng ký) thì coi như là một lần chấm công hoặc sự kiện vào ra hợp lệ và khoá cửa sẽ mở, nếu như thông tin không hợp lệ thì ngay lập tức đầu đọc sẽ đưa ra tín hiệu báo hiệu bằng còi hoặc đèn, thời gian đọc thẻ chỉ hết khoảng 200ms.

Tất cả các sự kiện vào ra của mọi người sẽ được lưu vào phần mềm để tổng hợp từ đó tạo ra các bản báo cáo: Báo cáo thời gian làm việc, báo cáo thời gian vắng mặt, báo cáo đi sớm về muộn hoặc dùng để tính ra lương của từng người...

2, Chức năng hệ thống.

·      Kiểm soát vào ra kết hợp chấm công cho một cửa hoặc nhiều cửa

·      Có thể phân quyền vào ra tại từng khu vực, từng thời gian biểu cụ thể

·      Có chế độ chống quay vòng thẻ nhiều lần (Antipassback) làm giảm gian lận khi sử dụng thẻ

·      Tất cả các dữ liệu chấm công là trung thực, khách quan

·      Cho phép phân thành nhiều ca, kíp

·      Giảm tối đa chi phí quản lý, chấm công cho nhân viên

·      Kiểm tra các sự kiện vào ra, chấm công của nhân viên rất đơn giản, nhanh chóng.

II, Thiết bị cho hệ thống.

·      Đầu đọc thẻ tích hợp bộ điều khiển IP505R

·      Đầu đọc thẻ IP10

·      Khoá cửa thả chốt IEB300

·      Thẻ không tiếp xúc IPC80 (IPC170)

·      Bộ nguồn có sạc ID40WA

·      Phần mềm quản lý, chấm công eWatchPro

Kế tiếp:GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG & KIỂM SOÁT RA VÀO THẺ TỪ
Lùi lại:THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH AVER