Vị trí » Trang chủ > GIẢI PHÁP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE: 0983.120.518 *0923.656.368
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
PHÒNG KINH DOANH
Mr.Hưng: 0983.120.518
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
Mr.Hoan: 0923.656.368
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
Mr.Xuân: 0988.253.695
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
Mr.Ninh: 0904.087.872
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
Ms.Huyền: 0904.778.398
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Mr.Hưng: 0983.120.518
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm
Mr.Hoan: 0923.656.368
Xin chào, Tôi muốn mua sản phẩm

Với điều khiển ánh sáng thông thường được coi là điều khiển ánh sáng “Cứng”. Điều khiển đèn chiếu sáng bởi một công tắc cố định, gắn tại một nơi cố định, muốn điều khiển đèn không còn cách nào khác là phải đi tới nơi đặt công tắc để tắt hay bật. Việc thay

Tổng số: 7  (bản ghi)